Dane EU kierunkowego:
Kod:
IMA1A_K01
Kierunek obejmowany:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Efekt kształcenia:
understanding of the need and knowledge of the possibility of constant individual learning (MA, PhD, postgraduate studies, courses) to improve professional, personal and social competence
Odniesienia do CEU:
  • P6S_KR_A
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu