Dane EU kierunkowego:
Kod:
IMA1A_K03
Kierunek obejmowany:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Efekt kształcenia:
awareness of the importance of professional conduct, observing professional ethics and respect of different standpoints and cultures
Odniesienia do CEU:
  • P6S_KR_A
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu