Dane EU kierunkowego:
Kod:
GFI2A_U19
Kierunek obejmowany:
Geofizyka
Efekt kształcenia:
Potrafi uczyć się samodzielnie oraz inspirować swoim działaniem inne osoby
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UO_A
    kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach
  • P7S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie