Dane EU kierunkowego:
Kod:
BUD1A_K02
Kierunek obejmowany:
Budownictwo
Efekt kształcenia:
Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
  • P6S_KR_A
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu