Dane EU kierunkowego:
Kod:
IGR1A_U01
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Górnicza
Efekt kształcenia:
Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UK_A
    komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego