Dane EU kierunkowego:
Kod:
ZRZ1A_W11
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
zna i rozumie uwarunkowania i zasady rozwoju przedsiębiorczości społecznej, ekonomicznej i technologicznej
Odniesienia do CEU:
  • P6S_WK_A
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości