Dane EU kierunkowego:
Kod:
ZRZ1A_U01
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną do opisu, analizowania i interpretacji przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk społeczno-ekonomicznych
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UW_A
    wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych