Dane EU kierunkowego:
Kod:
ZRZ1A_K01
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
jest gotów do uznania znaczenia i krytycznej oceny wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz rozwijania jej przez całe życie
Odniesienia do CEU:
  • P6S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu