Dane EU kierunkowego:
Kod:
IIE1A_U02
Kierunek obejmowany:
Informatyka i Ekonometria
Efekt kształcenia:
potrafi posługiwać się przepisami prawa oraz systemami znormalizowanymi przedsiębiorstwa w celu uzasadniania konkretnych działań
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UW_A
    wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych