Dane EU kierunkowego:
Kod:
IIE1A_U03
Kierunek obejmowany:
Informatyka i Ekonometria
Efekt kształcenia:
potrafi wybrać właściwe narzędzia matematyczne, statystyczne, ekonometryczne i informatyczne do opisu i analizy złożonych i nietypowych problemów gospodarczych, ekonomicznych, finansowych i społecznych
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UW_A
    wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych