Dane EU kierunkowego:
Kod:
IIE1A_U08
Kierunek obejmowany:
Informatyka i Ekonometria
Efekt kształcenia:
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji, wyciągać logiczne wnioski, formułować opinie mając świadomość konieczności uczenia się przez całe życie
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie