Dane EU kierunkowego:
Kod:
IIE1A_U09
Kierunek obejmowany:
Informatyka i Ekonometria
Efekt kształcenia:
potrafi planować i organizować pracę, a także współdziałać w projektach organizacyjnych, analitycznych i informatycznych
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UO_A
    planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)