Dane EU kierunkowego:
Kod:
IIE1A_K04
Kierunek obejmowany:
Informatyka i Ekonometria
Efekt kształcenia:
jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, a w szczególności do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, oraz do dbałości o dorobek i tradycje zawodu
Odniesienia do CEU:
  • P6S_KR_A
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu