Dane EU kierunkowego:
Kod:
ZIP1A_W03
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym
Odniesienia do CEU:
  • P6S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych