Dane EU kierunkowego:
Kod:
ZIP1A_U05
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie