Dane EU kierunkowego:
Kod:
ZIP2A_W01
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych; zna ich trendy rozwoju w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym
Odniesienia do CEU:
  • P7S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych