Dane EU kierunkowego:
Kod:
ZIP2A_W04
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, finansów, rachunku kosztów, prawa gospodarczego i innych pozatechnicznych uwarunkowań koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości
Odniesienia do CEU:
  • P7S_WK_A_Inz
    podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości