Dane EU kierunkowego:
Kod:
ZIP2A_U04
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
potrafi projektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów stosując zasady bezpieczeństwa związane z pracą w środowisku przemysłowym, a także potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć techniki i technologii
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UW_A_Inz_02
    projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów