Dane EU kierunkowego:
Kod:
ZIP2A_K01
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, samodzielnego poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych określając przy tym priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań
Odniesienia do CEU:
  • P7S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu