Dane EU kierunkowego:
Kod:
IMA1A_W01
Kierunek obejmowany:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Efekt kształcenia:
extensive knowledge of mathematics, including algebra, analysis, probabilistic and elements of discrete and applied mathematics, including numerical and mathematical methods, necessary for formulating and solving complex problems in mechatronics
Odniesienia do CEU:
  • P6S_WG_A
    w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów