Dane EU kierunkowego:
Kod:
IME2A_W08
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Mechatroniczna
Efekt kształcenia:
zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości
Odniesienia do CEU:
  • P7S_WK_A_Inz
    podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości