Dane EU kierunkowego:
Kod:
IPZ1A_W02
Kierunek obejmowany:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę ogólną w zakresie budowy maszyn, urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz procesów zachodzących w cyklu ich życia; zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane do rozwiązywania zadań inżynierskich, w tym możliwości wykorzystania programów komputerowych.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych