Dane EU kierunkowego:
Kod:
IPZ2A_W02
Kierunek obejmowany:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę na temat procesów zachodzących w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych; zna zaawansowane metody, techniki i narzędzia stosowane do rozwiązywania zadań inżynierskich, w tym możliwości wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych.
Odniesienia do CEU:
  • P7S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych