Dane EU kierunkowego:
Kod:
TCH2A_U07
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną i w zespole
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UO_A
    kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach