Dane EU kierunkowego:
Kod:
TCH2A_U08
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
Absolwent potrafi planować i realizować samouczenie się przez całe życie w oparciu o literaturę specjalistyczną i międzynarodowe źródła internetowe oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie