Dane EU kierunkowego:
Kod:
ETP1A_W10
Kierunek obejmowany:
Elektronika i Telekomunikacja
Efekt kształcenia:
zna podstawowe pojęcia z zakresu przesyłania danych, potrafi określić cechy transmisji analogowych i cyfrowych, zna właściwości kanału transmisyjnego, rolę kodowania, modulacji i kryptografii, zna metody kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach
Odniesienia do CEU:
  • P6S_WG_A
    w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów