Dane EU kierunkowego:
Kod:
IMT2A_U03
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić ocenę uwarunkowań ekonomicznych prostego procesu technologicznego oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UO_A
    kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach