Dane EU kierunkowego:
Kod:
IMT2A_U02
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Potrafi dobrać odpowiednie narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień technicznych
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UW_A_Inz_01
    planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski; przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu: - wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne, - dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich; dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania