Dane EU kierunkowego:
Kod:
IAK1A_W05
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Akustyczna
Efekt kształcenia:
ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania
Odniesienia do CEU:
  • P6S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych