Dane EU kierunkowego:
Kod:
IAK1A_U10
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Akustyczna
Efekt kształcenia:
potrafi oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UO_A
    planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)
  • P6S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie