Dane EU kierunkowego:
Kod:
IAK1A_U16
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Akustyczna
Efekt kształcenia:
potrafi posługiwać się aktami prawnymi (np. normami) dotyczącymi ochrony przed hałasem i drganiami oraz uzasadniać konieczność ich przestrzegania
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UK_A
    komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • P6S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie