Dane EU kierunkowego:
Kod:
IAK1A_U19
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Akustyczna
Efekt kształcenia:
potrafi przeprowadzić analizę i ocenę szkodliwości oddziaływania hałasu i drgań na człowieka i jego środowisko a także dobrać rozwiązania ograniczające to oddziaływanie
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UW_A_Inz_02
    projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów