Dane EU kierunkowego:
Kod:
IAK1A_K04
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Akustyczna
Efekt kształcenia:
ma świadomość roli społecznej absolwenta studiów wyższych w rozpowszechnianiu zachowań i postaw ograniczających zanieczyszczanie środowiska naturalnego; podejmuje starania, aby przekazać informacje o zagrożeniach dla człowieka płynących z zanieczyszczeń w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienia do CEU:
  • P6S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
  • P6S_KO_A
    wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
  • P6S_KR_A
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu