Dane EU kierunkowego:
Kod:
IAK2A_W01
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Akustyczna
Efekt kształcenia:
ma wiedzę o interdyscyplinarnym charakterze akustyki, jej podstawowych działach (akustyka fizyczna, strukturalna, architektoniczna, muzyczna, mowy, elektroakustyka, ultradźwięki itp.), ich związku z innymi dziedzinami nauki i wynikającymi stąd różnorodnymi zastosowaniami w diagnostyce, medycynie, badaniach nieniszczących i innych
Odniesienia do CEU:
  • P7S_WG_A
    w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów; główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów
  • P7S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych