Dane EU kierunkowego:
Kod:
IAK2A_W11
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Akustyczna
Efekt kształcenia:
ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, marketingu i prowadzenia działalności gospodarczej lub zna rolę producenta muzycznego i jego kompetencje oraz zasady współpracy z innymi uczestnikami procesu produkcji muzycznej
Odniesienia do CEU:
  • P7S_WK_A
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
  • P7S_WK_A_Inz
    podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości