Dane EU kierunkowego:
Kod:
SDA3A_W01
Kierunek obejmowany:
Szkoła Doktorska AGH
Efekt kształcenia:
w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
Odniesienia do CEU: