Dane EU kierunkowego:
Kod:
SDA3A_W06
Kierunek obejmowany:
Szkoła Doktorska AGH
Efekt kształcenia:
ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;
Odniesienia do CEU: