Dane EU kierunkowego:
Kod:
SDA3A_W07
Kierunek obejmowany:
Szkoła Doktorska AGH
Efekt kształcenia:
podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.
Odniesienia do CEU: