Dane EU kierunkowego:
Kod:
SDA3A_U05
Kierunek obejmowany:
Szkoła Doktorska AGH
Efekt kształcenia:
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;
Odniesienia do CEU: