Dane EU kierunkowego:
Kod:
SDA3A_U06
Kierunek obejmowany:
Szkoła Doktorska AGH
Efekt kształcenia:
planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;
Odniesienia do CEU: