Dane EU kierunkowego:
Kod:
SDA3A_K01
Kierunek obejmowany:
Szkoła Doktorska AGH
Efekt kształcenia:
krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
Odniesienia do CEU: