Dane EU kierunkowego:
Kod:
SDA3A_K03
Kierunek obejmowany:
Szkoła Doktorska AGH
Efekt kształcenia:
podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej;
Odniesienia do CEU: