Dane EU kierunkowego:
Kod:
IAK2A_K07
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Akustyczna
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz wskazywać odpowiednie źródła wiedzy i informacji
Odniesienia do CEU:
  • P7S_KR_A
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: - rozwijania dorobku zawodu, - podtrzymywania etosu zawodu, - przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad