Dane EU kierunkowego:
Kod:
INF1A_U01
Kierunek obejmowany:
Informatyka
Efekt kształcenia:
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie