Dane EU kierunkowego:
Kod:
MBM1A_K03
Kierunek obejmowany:
Mechanika i Budowa Maszyn
Efekt kształcenia:
ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Odniesienia do CEU:
  • P6S_KR_A
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu