Dane EU kierunkowego:
Kod:
MBM2A_U19
Kierunek obejmowany:
Mechanika i Budowa Maszyn
Efekt kształcenia:
potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UW_A_Inz_02
    projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów