Dane EU kierunkowego:
Kod:
IMM1A_W17
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem włącznie i prowadzenia działalności gospodarczej
Odniesienia do CEU:
  • P6S_WK_A
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
  • P6S_WK_A_Inz
    podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości