Dane EU kierunkowego:
Kod:
IMM1A_U26
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Efekt kształcenia:
potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UW_A_Inz_02
    projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów