Dane EU kierunkowego:
Kod:
IMM1A_U29
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Efekt kształcenia:
potrafi stosować wiedzę dotyczącą doboru procesów produkcyjnych oraz opracowywania dokumentacji związanej z przepływem produkcji
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UW_A_Inz_02
    projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów