Dane EU kierunkowego:
Kod:
MAT1A_K01
Kierunek obejmowany:
Matematyka
Efekt kształcenia:
zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
Odniesienia do CEU:
  • P6S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu